Haydarpaşa Lisesi

Anıtkabir

Sınıf: 6Ed/B            Yıl: 1962/63

SINIF SİTESİ

Start
Konu
Duyuru
İletişim
Sınıf Albumu
Pilav Günü 2005
Pilav Günü 2006

Pilav Günü 2007

Pilav Günü 2008

Pilav Günü 2009

Pilav Günü 2010

Pilav Günü 2011

Çetin'in Cenaze Töreni

Slide Show Kelebek

 

Son Güncelleme:

23.05.2012

 

gästbok och besöksräknare

Start | Konu | Duyuru | İletişim | Sınıf Albumu | Pilav Günü 2005 | Pilav Günü 2006 | Pilav Günü 2007 | Pilav Günü 2008 | Pilav Günü 2009 | Pilav Günü 2010 | Pilav Günü 2011|Cetin'in Cenaze Toreni2008 Kış Toplantisi Slide Show | Kelebek Slide Show 

 Kış Toplantısı 2007 VIDEO

 

HAYDARPAŞA LİSESİ MARŞI

Okulumuz yurdumuzun en şerefli lisesi
İlm-i irfandan meş'ale taşır herbir köşesi
Çok yücesin, çok ulusun ey imanlı Türk gençliği
Amaç yaptın sen kendine cesaret ve mertliği

Haydarpaşa Lisesi bu gençlere kucak açar
Medeniyet dünyasına nurlu ışıklar saçar

Üç kıtaya feyiz veren ataların ahfadı
Fazilet ve hakka tapan büyük neslin evladı
Tarihinin eşi yoktur ey kahraman Türkoğlu
Ey cihanda devir açan, devrim yapan Türkoğlu
 

   Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.

Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek,

dahili ve harici bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,

vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!

Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklâl ve cumhuriyetine kasdedecek düşmanlar,

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş,

bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde,

iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini,

müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler.

Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,

Türk İstiklâl ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

K. ATATÜRK
20 Ekim 1927